Месечни / Работници

Гостивар – Скопје – Гостивар 7000 den.
Гостивар – Скопје – Гостивар 4000 den. ( полу месечна карта )

Месечна / Стунденти

Гостивар – Скопје – Гостивар 6000 den.
Гостивар – Скопје – Гостивар 3500 den. ( полу месечна карта )

Месечна

Гостивар – Тетово- Гостивар 2500 den.
Гостивар – Тетово- Гостивар 2000 den. ( полу месечна карта )
Тетово – Скопје – Тетово 5500 den.
Тетово – Скопје – Тетово 3500 den. ( полу месечна карта )