më shumëLinja e regullt për në Itali
më shumëLinja e regullt për në Zvicër
më shumëLinja e regullt për në Austri
më shumëLinjat lokale në Maqedoni

SIGURIA

Siguria e pasagjerëve është e një rëndësie të madhe dhe arrihet përmes vendosjes së rripave të sigurisë në të gjitha sediljet brenda.

CILËSI

Shërbim cilësor për pasagjerët në kombinim me sigurinë dhe qëndrueshmërinë në ekzekutimin e udhëtimit.

INOVACION

Duke zëvendësuar autobusët e vjetëruar
me të rinj dhe moderne.
Terminalet e reja të nisjes moderne.

Destinacionet tona

Maqedoni – Austri – Maqedoni

e Hënë | e Mërkurë | e Shtunë

Maqedoni – Itali – Maqedoni

 e Mërkurë | e Shtunë

Maqedoni – Zvicër – Maqedoni

 e Mërkurë | e Premte | e Shtunë

Gostivar – Shkup – Gostivar

 Linjat lokale që realizohet çdo ditë 

Rezervimi Online

Rezervoni online përmes sistemit të rezervime

Qendra e kontaktit

Këtu mund të na kontaktoni në çdo kohë 24/7

Orari i nisjeve

Shiko linjat përkatëse për të gjetur oraret e nisjeve

Euro Turist – Gostivar është kompani e licensuar e udhëtimeve ndërkombëtare.
Të dhënat e publikuara në faqe mund të kenë ndryshime eventuale.